Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Narzdzia Komentarze

Komentarze

I kontra! ;-)

Poniszy artyku mona uzna za kontr do poprzedniego mojego wpisu zatytuowanego "Komu sprzyja obecny system?":

Więcej…

Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrze si kilku wykresom z poniszego artykuu, to odpowied nie jest optymistyczna:

Więcej…

Wszystko jest znowu wspaniale...

Gdy pisz te sowa, S&P500, DJI i NASDAQ ustanawiaj wanie nowe rekordy wszech czasw. Nic wspanialszego nie mogo si przytrafi zmczonym wielomiesiczn konsolidacj bykom, prawda? Zasuyli przecie, mamy hoss. A e zyski amerykaskich spek spadaj od kilku kwartaw? To niewane! Buyback rwnie dobrze podnosi warto zysku przypadajcego na jedn akcj!

Ronie liczba przypadkw niewypacalnoci firm? Wzrasta dramatycznie warto zagroonych kredytw osb fizycznych zacignitych na zakup samochodu czy na opacenie czesnego? Poziom zaduenia firm jest rekordowy? Nie z takimi przecie problemami sobie amerykaska gospodarka wczeniej radzia! Bykom zza oceanu rekordy si nale i ju!

Więcej…

Jedn z najistotniejszych rzeczy w prowadzonej przez FXCM dziaalnoci jest jego zobowizanie do oferowania klientom konkurencyjnych warunkw handlowania, w tym atrakcyjnych spreadw dla gwnych par walutowych. Broker osiga to z pomoc swojego modelu No Dealing Desk, ktry w przekonaniu FXCM jest najbardziej uczciwym sposobem na handlowanie na rynku forex. Ten model wykonywania zlece dostarcza klientom ceny kupna i sprzeday napywajce bezporednio od ponad tuzina globalnych instytucji, 24 godziny na dob, pi dni w tygodniu.

Więcej…

Od wielu miesicy spada warto obligacji rzdowych USA w posiadaniu zagranicznych bankw centralnych i instytucji publicznych. Kilka wykresw, wyranie pokazujcych skal zmian, mona obejrze w poniszym wpisie:

Więcej…

Genialne odkrycie!

Mj ulubieniec, bank Goldman Sachs, dokona genialnego odkrycia: rentowno amerykaskich obligacji rzdowych praktycznie nie reaguje na dane gospodarcze, nawet gdy s one niespodziank. Najlepiej przedstawia to poniszy obrazek, pokazujcy jak zmieniaa si ich rentowno, po opublikowaniu zaskakujcych danych gospodarczych:

Więcej…

Tym razem bdzie inaczej? I trend si nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sdz, bo jak inaczej wytumaczy ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujcych statystyk mona zobaczy tu:

Więcej…

Wielu zadaje sobie to pytanie, ja take. Ale mao kto prbowa udzieli na nie jakiej konkretnej odpowiedzi. Bo wiecznie trwa nie moe, w kocu zabraknie obligacji, akcji czy ETF do kupienia przez banki centralne w ramach QE. Swoje oszacowanie zaprezentowa zarzdzany przez Ray'a Dalio fundusz Bridgewater:

Więcej…

Ten obrazek ma ju ponad rok i dalej jest aktualny:

Więcej…

Co o jasnoci przekazu FED:

Więcej…

Tym razem w wydaniu Davida Stockman'a:

Więcej…

Podziel si informacj:

FacebookTwitterLinkedin