Powa┼╝ne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Narzŕdzia Komentarze Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeŠ siŕ kilku wykresom z poni┐szego artyku│u, to odpowied╝ nie jest optymistyczna:

http://www.zerohedge.com/news/2017-01-20/25-years-neocon-neoliberalism-great-top-5-disaster-everyone-else

Bo doŠ wyra╝nie widaŠ, ┐e dobro wiŕkszoÂci na pewno nie jest celem aktualnego systemu spo│eczno-ekonomicznego. Czy kto tym steruje, kto najwiŕcej zyskuje, jakie s▒ tego przyczyny - na te i podobne pytania, nie jest │atwo udzieliŠ odpowiedzi. A prawie ka┐da odpowied╝ spotka siŕ z ┐yw▒ polemik▒. »adnych wnioskˇw czy decyzji inwestycyjnych w oparciu o to, te┐ wysnuŠ siŕ raczej nie da. Ale warto zdawaŠ sobie sprawŕ z tego, jaka jest rzeczywistoŠ. I trochŕ krytycznie siŕ jej przyjrzeŠ. Bez tego nie ma szans na jej zrozumienie i naprawŕ.

MZ

Podziel siŕ informacj▒:

FacebookTwitterLinkedin