PowaĹĽne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Narzędzia Raporty on-line

Raporty on-line

 

Klient może w każdej chwili wygenerować szczegółowe statystyki dotycz±ce aktywno¶ci na rachunku forexowym, więc nie musi czekać na zestawienie przesyłane na koniec dnia czy miesi±ca przez swojego brokera forexowego. Wystarczy uruchomić na platformie Trading Station opcję raportowania i zdefiniować dowolny zakres czasu, a w ci±gu kilkunastu sekund wygenerowany zostanie obszerny raport zawieraj±cy szczegóły każdej zawartej na rynku forex transakcji oraz wszelkich innych aktywno¶ci na rachunku forexowym.

Kliknięcie przycisku ?Raport? w menu głównym aplikacji powoduje wy¶wietlenie okienka ?Parametry Raportu?.

Raport online - uruchomienie

 

Parametry raportu

 

Raport może odzwierciedlać aktywno¶ć w dowolnym zakresie czasu zdefiniowanym przez Klienta lub zawierać informacje o całej historii rachunku. W tym ostatnim przypadku wystarczy zaznaczenie ?Od pocz±tku? w wierszu ?Od? i ?Teraz? w wierszu ?Do?.

Kliknięcie przycisku ?Uruchom raport? spowoduje wygenerowanie raportu o zdefiniowanych parametrach. Raport jest obszerny i zawiera szczegóły każdej zawartej na rynku forex transakcji, otwartej pozycji, zlecenia oczekuj±cego i operacji finansowej na rachunku.

 

Przykładowy raport z rachunku FXCMKlient ma możliwo¶ć łatwego wydruku otrzymanego raportu, który może być wygenerowany w formacie html, PDF lub jako arkusz programu Excel.

Podziel się informacj±:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedĽ nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak s±dz±, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesuj±cych statystyk można zobaczyć tu: