Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start No Dealing Desk Brak rekwotowań

Handel bez rekwotowań

 

Co to jest rekwotowanie?

Rekwotowanie to odrzucenie przez dealing desk zlecenia złożonego przez inwestora po cenie aktualnej w momencie składania zlecenia  i zaproponowanie inwestorowi nowej, gorszej ceny realizacji zlecenia, którą to cenę inwestor może zaakceptować lub odrzucić. Co istotne, zaakceptowana cena może być podstawą kolejnego rekwotowania, co oznacza, że inwestor może otrzymać serię rekowtowań.

Dlaczego niektórzy brokerzy stosują rekwotowania?

Rekwotowania stosują tylko brokerzy z dealing deskiem (DD), zwani również Market Makerami (MM).

Główną przyczyną stosowania rekwotowań są ograniczenia działania modelu wykorzystującego dealing desk. W klasycznym modelu zadaniem dealing desku jest zabezpieczanie na rynku międzybankowym wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy brokerem i inwestorem. Jeśli inwestor sprzedaje milion jednostek EURUSD, to dealer najpierw próbuje zawrzeć taką transakcję na rynku po lepszej cenie niż zaproponowana klientowi, a następnie potwierdza realizację zlecenia Klienta. W przypadku gdy nie jest w stanie zająć pozycji po lepszym kursie niż kurs w zleceniu Klienta, stosuje rekwotowanie. Jeśli Klient je zaakceptuje, cały proces powtarza się ponownie, tj. broker próbuje najpierw zająć pozycję na rynku i znów może pojawić się rekwotowanie.

Generalnie im mniejszy stały spread oferowany przez brokera w stosunku do rzeczywistych spreadów na rynku miedzybankowym, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania rekwotowania przez Klienta.

Według nieubłaganych statystyk 80-90% inwestorów traci pieniądze na rynku Forex. Brokerzy z dealing deskiem zauważyli, że lepszy zysk można osiągnąć, zajmując drugą stronę pozycji otwieranych przez Klientów (zamiast zabezpieczania ich na forexie), bo skoro 80-90% z nich traci pieniądze, to broker na tym zyska. Niestety, w takim modelu problemem dla brokera są inwestorzy zarabiający na swoich inwestycjach, bo ich zysk jest stratą brokera, który zrezygnował z zabezpieczania transakcji Klientów na rzeczywistym rynku Forex.

W modelu z dealing deskiem rekwotowania nie muszą wynikać z rzeczywistych cen na rynku, a mogą być sposobem na szybsze wyciąganie pieniędzy z rachunków Klientów – każde pogorszenie ceny przez rekwotowanie jest zyskiem brokera, który wie, że Klient chce w danym momencie zawrzeć transakcję.

 


Jak widać „inwestowanie” u brokera z dealing deskiem, który jest drugą stroną transakcji Klientów, przypomina grę w pokera z osobą, która zna nasze karty. Ciężko wtedy wygrać.

 

Regulacje MIFiD nakazują ujawnianie potencjalnych konfliktów interesów - oto wyciąg z dokumentów dwóch najbardziej znanych polskich brokerów forexowych posiadających licencje domów maklerskich:

Broker A – wyciąg z regulaminu

Konflikt Interesów

Istnieje konflikt interesów pomiędzy Brokerem a Klientem polegający na tym, iż Broker jest drugą stroną Transakcji zawieranej przez Klienta.

Broker B – wyciąg z karty informacyjnej

W przypadku usługi wykonywania zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe Broker informuje, że istnieje konflikt interesów pomiędzy Brokerem a Klientem, polegający na tym, że Broker wykonuje zlecenia poprzez zawarcie transakcji z Klientem na własny rachunek.


Dlaczego rekwotowania są niekorzystne?

Rekwotowania mogą znacząco spowolnić zawieranie transakcji przez inwestora.

Bardzo często inwestorzy forexowi korzystający z usług tradycyjnych brokerów z dealing deskiem, narzekają, że na ich rachunkach pojawiają się uciążliwe rekwotowania utrudniające zawieranie transakcji. Na platformie pojawia się komunikat o zmianie ceny na gorszą (nigdy na lepszą!) i nawet po akceptacji tej mniej atrakcyjnej ceny, nie ma pewności zrealizowania zlecania, bo nowa cena może stać się podstawą kolejnego rekwotowania. Taka sytuacja może się powtarzać tym dłużej, im gwałtowniejsze są zmiany cen na rynku. Generalnie im szybciej rynek zabiera pieniądze inwestora (zmniejsza zysk lub powiększa stratę poprzez niekorzystną dla inwestora zmianę ceny), tym większe jest prawdopodobieństwo otrzymania serii rekwotowań dodatkowo pogarszających sytuację inwestora.

Z tego powodu należy bardzo poważnie zastanowić się przy wyborze brokera nad tym, czy warto otwierać rachunek rzeczywisty w podmiocie, który zapewne oferuje przeróżne zachęty i bonusy (tablety, smartfony itp.), ale stosuje rekwotowania, m.in. po to, żeby te zachęty i bonusy się szybko „zwróciły”.

 

Dlaczego FXCM nigdy nie stosuje rekwotowań?

Dzięki działaniu w modelu No Dealing Desk wszystkie zlecenia o parametrach pozwalających na realizację są wykonywane niezwłocznie, a Klienci NIGDY nie otrzymują rekowtowań. Brak rekwotowań oznacza, że w każdej chwili można zawrzeć transakcję.

Oczywiście w czasie zawirowań rynkowych czy podczas publikacji ważnych danych ekonomicznych na rynku panuje wysoka zmienność. Objawia się to powiększającymi się w tym momencie spreadami rynkowymi – dlatego FXCM, działając w modelu NDD, nie może oferować stałych spreadów, ale za to oferuje stałą możliwość zawierania transakcji.

W okresach gwałtownych zmian rynkowych cena realizacji zlecenia może być inna niż wyświetlana chwilę wcześniej na platformie transakcyjnej, dlatego FXCM daje możliwość ustawienia preferowanego sposobu realizacji zleceń. Każdy inwestor może korzystać z dwóch trybów realizacji zleceń rynkowych:

  • At Best (Po cenie rynkowej), które gwarantuje błyskawiczne wykonanie każdego zlecenia
oraz
  • Market Range (Z zakresem ceny), które pozwala określić maksymalny poślizg cenowy, z jakim może być wykonane zlecenie Klienta.

Ten drugi tryb pozwala kontrolować negatywne poślizgi cenowe, ale nie daje gwarancji wykonania zlecenia na szybko zmieniającym się rynku.

FXCM nie może stosować rekwotowań przy handlu walutami, gdyż nie jest drugą stroną transakcji, a wszystkie zlecenia przekazuje bezpośrednio na rynek międzybankowy w trybie STP (stright trough processing) w ramach modelu No Dealing Desk. FXCM nie stosuje również rekwotowań w przypadku handlu indeksami, metalami i ropą, pomimo tego że te zlecenia nie są realizowane w trybie STP. Zlecenia są wykonywane po najlepszej cenie możliwej do uzyskania przy danej płynności dostępnej na rynku, w ramach parametrów zlecenia inwestora.

FXCM zarabia wyłącznie na obrocie wykonywanym przez Klientów, dlatego mile widziani są Klienci handlujący dużymi wolumenami lub z dużą częstotliwością. Z tego powodu nie leży w interesie FXCM wstrzymywanie ich zleceń i rekwotowanie, jak to robią inni brokerzy foreksowi.

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: