Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start No Dealing Desk Price improvements

Price improvements - dodatnie poślizgi cenowe

Price improvements, czyli dodatnie poślizgi cenowe, to jeden z najbardziej jaskrawych dowodów na to, że FXCM stoi po stronie swoich Klientów i jest żywotnie zainteresowany tym, aby zarabiali. Price improvments to mechanizm powodujący, że wszystkie rodzaje zleceń, nawet te oczekujące z limitem ceny, mogą być realizowane po cenach lepszych od założonych.

Mechanizm działania Price improvements jest prosty, a na tak szybkim i zdecentralizowanym rynku jak Forex również bardzo skuteczny. W momencie gdy bieżące kwotowania rynkowe pokazują, że dane zlecenie ma parametry pozwalające na realizację, FXCM wysyła to zlecenie do zawarcia transakcji na rynek, ale jeśli w tym ułamku sekundy pojawi się lepsze kwotowanie, to zlecenie realizowane jest po tej lepszej cenie – Klient uzyskuje dodatni poślizg cenowy (positive slippage). Podobną sytuację możemy obserwować np. na fixingach na GPW, gdzie zlecenia z limitem ceny mogą być realizowane po cenie lepszej od założonej w zleceniu.

 

Co to jest Price improvement?

Price improvement to każda sytuacja, kiedy zlecenie jest zrealizowane po lepszej cenie, niż cena zadana w tym zleceniu. FXCM oferuje Price improvements we wszystkich rodzajach zleceń w zależności od dostępnej płynności rynkowej. Oznacza to, że potencjalnie można zarobić więcej pieniędzy, jeśli luki rynkowe lub chwilowe ruchy cen (spikes) są korzystne z punktu widzenia złożonych zleceń. Jest to szczególnie częste w sytuacji, gdy ceny rynkowe zmieniają się szybko i mocno (np. podczas luk weekendowych lub w czasie publikacji ważnych danych).

W celu skorzystania z korzyści, jakie dają Price improvements, FXCM zaleca używanie zleceń otwarcia pozycji z limitem ceny i zleceń typu Limit do zamykania pozycji. Dzięki stosowaniu tych rodzajów zleceń można otrzymać tylko realizację po zadanej lub lepszej cenie.

Tu można znaleźć statystykę poślizgów cenowych w zleceniach realizowanych przez FXCM.

Uwaga!

Wszystkie Price improvements są uzależnione od płynności rynku dostępnej w momencie realizacji transakcji.

Price improvements nie są dostępne dla zleceń rynkowych, kiedy parametr "Z zakresem ceny" jest ustawiony na zero.

Zasada działania Price Improvements

FXCM poprawił swój model zawierania transakcji przez dodanie mechanizmu Price improvements (dodatnich poślizgów cenowych) do wszystkich rodzajów zleceń. Dlatego w przypadku gdy w czasie wykonywania transakcji na rynku pojawią się lepsze kwotowania, zlecenie Klienta zostanie zrealizowane po najlepszej dostępnej w tym momencie cenie, a nie po cenie z limitu zlecenia lub cenie, jaka była na rynku w momencie przekazania zlecenia do realizacji.

Każdy inwestor jest objęty mechanizmem dodatnich poślizgów cenowych (Price improvements) – nie ma konieczności aktywowania takiej usługi. Należy mieć jednak na uwadze, że price improvements są zależne od płynności występującej w danym momencie na rynku.

Modele realizacji zleceń u brokerów forexowych

Realizacja zleceń na rynku Forex bez Price Improvements (inni brokerzy)

Wspólną niedogodnością dla większości modeli realizacji zleceń forexowych jest to, że zlecenia typu Limit (Take profit) i zlecenia otwarcia pozycji z limitem ceny zawsze realizowane są po cenie z limitu, nawet jeśli cena rynkowa z powodu luki lub chwilowego ruchu ceny (spike) jest korzystniejsza. Jednocześnie zlecenia stop mogą być realizowane po gorszej cenie niż zadana z powodu niekorzystnych poślizgów cenowych (slippage).

Realizacja zleceń na rynku Forex z Price Improvements (FXCM)

Z Price Improvements wszystkie rodzaje zleceń mogą otrzymać pozytywny slippage. Oznacza to, że potencjalnie można zarobić więcej pieniędzy, jeśli luki cenowe lub chwilowe ruchy ceny (spike) nastąpią w korzystnym kierunku. Jest to szczególnie częste w sytuacji, gdy ceny rynkowe zmieniają się szybko i mocno (np. podczas luk weekendowych lub w czasie publikacji ważnych danych).

W modelu realizacji zleceń wykorzystywanym przez FXCM można potencjalnie otrzymać Price Improvement do każdego zlecenia. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie zlecenia są realizowane po najlepszych cenach, jakie FXCM otrzymuje od swoich dostawców płynności. Dostawcami kwotowań dla FXCM są m.in. globalne banki, instytucje finansowe, brokerzy (prime brokers) i inni animatorzy rynku.

Jak zmaksymalizować dodatnie poślizgi cenowe?

Używaj zleceń otwarcia pozycji z limitem ceny oraz zleceń typu Limit (Take profit) do zamykania pozycji

W większości wypadków FXCM zaleca otwieranie i zamykanie pozycji za pomocą zleceń z limitem ceny. Podstawową korzyścią tego rodzaju zleceń jest gwarancja realizacji zlecenia po zadanej lub lepszej cenie bez negatywnych poślizgów cenowych. Należy jednak pamiętać, że zlecenia z limitem ceny nie dają gwarancji wykonania transakcji, co powinno być ważnym aspektem branym pod uwagę w podejmowaniu decyzji o rodzaju zlecenia wykorzystywanego do otwierania lub zamykania pozycji.

Stosuj odpowiednie strategie inwestycyjne

Istnieją specyficzne strategie i metody inwestycyjne, które mogą zwiększać szansę na skorzystanie z Price improvements. Oto kilka z nich:

Gra „pod dane”

Price improvements mogą pomóc osobom, które handlują, licząc na duże zmiany cen w momencie publikowania ważnych danych makroekonomicznych, rynkowych lub politycznych. W tym celu należy stosować zlecenia z limitem ceny, gdyż w przypadku gwałtownego, korzystnego ruchu cen spowodowanego takim wydarzeniem, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że od momentu pojawiania się na rynku kwotowania, które spowoduje skierowanie zlecenia do realizacji, do momentu zawarcia transakcji (czas liczony w milisekundach!) na rynku pojawią się korzystniejsze kwotowania.

Skalpowanie

Mechanizm Price improvements może pomóc graczom stosującym strategie scalpingowe zarobić jeszcze więcej pieniędzy niż dotychczas. Skalper zazwyczaj stara się zarobić na każdej transakcji tylko jednego pipsa lub maksymalnie kilka pipsów. Oznacza to, że ich średni wynik na transakcji może być tak niski  jak 1 lub 2 pipsy. Ponieważ skalpowanie powoduje zawieranie dziesiątków, setek, a nawet tysięcy transakcji w ciągu dnia, poprawienie osiąganych wyników nawet tylko na części transakcji, może spowodować istotne podniesienie sumarycznej stopy zwrotu.

To właśnie dla osób skalpujących rynek najbardziej liczy się każdy dodatkowy pips, który może zapewnić mechanizm dodatnich poślizgów cenowych.

Luki weekendowe

Model realizacji zleceń FXCM ulepszony o Price improvements może poprawić wyniki inwestorom, którzy handlują licząc na luki weekendowe

Przykład

Załóżmy, że oczekujemy w weekend ważnego wydarzenia, które będzie korzystne dla notowań EUR/USD. W takim wypadku otwieramy długą pozycję w piątek przez zamknięciem handlu (1,3010) i wystawiamy zlecenie Limit (1,3040) w celu realizacji zysku na otwarciu rynku po weekendzie. W przypadku gdyby wpływ wydarzeń był mocniejszy i rynek otworzył się po 1,3070, zlecenie Limit skorzysta z mechanizmu Price improvement i zostanie zrealizowane po cenie 1,3070, co oznacza, że zysk wyniesie 60 pipsów, a nie 30, jak byłoby w przypadku większości brokerów.

 

Jak zminimalizować negatywne poślizgi cenowe (slippage)?

Używaj zleceń rynkowych z zakresem ceny

Podczas handlu na forexie za pomocą zleceń rynkowych, FXCM zaleca ustawienie typu zleceń na "Z zakresem ceny", w celu unikania niekorzystnych poślizgów cenowych. Zlecenia rynkowe z zakresem ceny pozwalają kontrolować jak duży poślizg cenowy (slippage) może otrzymać wykonywane zlecenie. Zapewnia to pewność otrzymania żądanej ceny realizacji.

Zlecenie rynkowe z zakresem ceny

Wartość parametru „Z zakresem ceny” na poziomie "X" pipsów gwarantuje, że ​​całość lub część zlecenia zostanie zrealizowana w zakresie cen do "X" pipsów od obecnej ceny rynkowej (do "X" pipsów powyżej w przypadku kupna lub do "X" pipsów poniżej w przypadku sprzedaży), jeżeli płynność jest dostępna na tych poziomach cenowych.

Przykład

Załóżmy, że handlując w FXCM w modelu No Dealing Desk, składamy zlecenie kupna 5 milionów jednostek EUR/USD w zleceniu rynkowym z zakresem ceny na poziomie 5 pipsów.

W momencie aktywowania zlecenia do realizacji może zajść jeden z poniższych scenariuszy:

Scenariusz 1 (brak realizacji)

Nie ma dostępnej płynności w zakresie 5 pipsów od ceny rynkowej, która była w momencie aktywowania zlecenia. Wstrzymuje to wykonanie transakcji i zlecenie jest automatycznie anulowane.

Scenariusz 2 (częściowa realizacja)

Tylko trzy miliony jednostek jest obecnie dostępnych w zakresie 5 pipsów. Transakcja na trzy miliony realizuje się w zadanym zakresie cenowym, a pozostała część zlecenia, czyli dwa miliony, jest automatycznie anulowana.

Scenariusz 3 (pełna realizacja)

Dziesięć milionów jednostek EUR/USD jest dostępne w zakresie 5 pipsów. Całe pięć milionów jednostek kupuje się w zakresie ceny, jaki został określony w zleceniu.

Uwaga!

Chcąc mieć pewność zrealizowania każdego zlecenia rynkowego, należy użyć parametru „Po cenie rynkowej” zamiast parametru „Z zakresem ceny”.

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: