Powa┼╝ne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start O nas Dlaczego my

Dlaczego my?

á

Strona w przebudowie

Podziel siŕ informacj▒:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poni┐szy artyku│ mo┐na uznaŠ za kontrŕ do poprzedniego mojego wpisu zatytu│owanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeŠ siŕ kilku wykresom z poni┐szego artyku│u, to odpowied╝ nie jest optymistyczna:

 
Tym razem bŕdzie inaczej?

Tym razem bŕdzie inaczej? I trend siŕ nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak s▒dz▒, bo jak inaczej wyt│umaczyŠ ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesuj▒cych statystyk mo┐na zobaczyŠ tu: