PowaĹĽne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start O nas O firmie

O firmie

Historia

Serwis www.superforex.pl jest prowadzony przez Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o. o. (PIB).  Spółka powstała we wrze¶niu 2003 roku w Krakowie, a jej udziałowcami i współpracownikami s± osoby o bardzo dużym do¶wiadczeniu w branży finansowej.

Pocz±tkowo PIB działał jako inkubator pomysłów biznesowych, ale z biegiem czasu działalno¶ć spółki zaczęła się koncentrować na szeroko rozumianych finansach.

Dane rejestrowe spółki

PRYWATNY INKUBATOR BIZNESÓW spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± z siedzib± w Krakowie (30-418) przy ulicy Zakopiańskiej 2a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez S±d Rejonowy dla miasta Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000177748.

Kapitał zakładowy: 106 500,00 zł (w pełni opłacony)

NIP: 679-27-77-060

REGON: 356745968

 

Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. nie jest firm± inwestycyjn± i nie prowadzi działalno¶ci maklerskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z póĽn. zm.)

Podziel się informacj±:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedĽ nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak s±dz±, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesuj±cych statystyk można zobaczyć tu: