Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Ostrzeżenie o ryzyku

Ostrzeżenie o wysokim ryzyku inwestycyjnym

Inwestycje na rynku Forex oraz transakcje kontraktami na różnice (CFDs) z wykorzystaniem dźwigni finansowej niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestora. Istnieje możliwość poniesienia straty części lub całości zdeponowanych środków i dlatego należy spekulować wyłącznie kapitałem, na utratę którego inwestor może sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, sytuację finansową, doświadczenie, wiedzę oraz akceptowany poziom ryzyka. Należy również być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z inwestowaniem przy wykorzystaniu dużej dźwigni finansowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego