PowaĹĽne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk

FXCM logo


FXCM Uznany Broker

FXCM (Forex Capital Markets) jest jednym z największych brokerów forex i dostawców kwotowań par walutowych na ¶wiecie. Spółka działa na rynku od 1999 r. pod nadzorem FSA (Financial Services Authority), a od 2010 r. była notowana na nowojorskiej giełdzie NYSE (FXCM był pierwszym w historii brokerem forex notowanym na tej giełdzie). Od końca wrze¶nia 2016 r. jest notowana na giełdzie NASDAQ. To podkre¶la finansow± stabilno¶ć oraz transparentno¶ć działania firmy.

Dzięki dużemu udziałowi w rynku i bardzo wysokiej kwocie obrotów, FXCM mógł zbudować bliskie relacje z największymi i najbardziej agresywnymi dostawcami kwotowań par walutowych.  Korzystanie z wielu dostawców kwotowań jest szczególnie istotne na bardzo zmiennych rynkach, kiedy jeden, czy dwa banki mog± podawać notowania o szerokich spreadach lub po prostu nie kwotować cen w ogóle. Dzięki dużej ilo¶ci dostawców oferuj±cych kwotowania, proponowane s± atrakcyjne spready oraz kursy realizacji zleceń, nawet podczas wydarzeń mocno wpływaj±cych na rynek.

FXCM był pionierem działania w oparciu o model No Dealing Desk, czyli modelu w którym broker nie jest jednocze¶nie uczestnikiem rynku (nie zajmuje pozycji na rynku forex). Dzięki temu, eliminowany jest konflikt interesów pomiędzy klientem a brokerem. Więcej na temat modelu No Dealing Desk.

 

Niemal od pocz±tku swej działalno¶ci, FXCM jest doceniany w społeczno¶ci inwestorów i specjalistów z rynku forex i był wielokrotnie nagradzany za swoje osi±gnięcia. Oto kilka przykładów:

Inwestment Trends Award

2011 INVESTMENT TRENDS
NAGROda W KATEGORII "NAJLEPSZE MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA INWESTORÓW"*

*Na podstawie raportu "UK CFD and Financial Spread Betting" serwisu "Investment Trends", bazuj±cego na opiniach około 13 000 ankietowanych inwestorów

Global Finance Awards

2011 GLOBAL FINANCE
Nagroda w kategorii "najlepszy detaliczny system transakcyjny" - w plebiscycie  "BEST GLOBAL FOREIGN EXCHANGE AWARDS FOR 2011" magazynu Global finance

FX Traders Choice Awards

2010 FX TRADERS' CHOICE AWARDS
EAGLE Award: Najlepszy broker Forex - EUROPa
FALCON Award:  Wysoka satysfakcja klientów - OCEANIA, AMERICAS, AFRICA
GLOBAL FX BROKER: Najlepszy broker

What Inwestment Readership Awards

2010 WHAT INVESTMENT MAGAZINE
READERSHIP AWARDS - Najlepszy dostawca forex 2010

MoneyAM Award

2010 MONEYAM
ONLINE FINANCE AWARDS - najlepszy broker online forex

Podziel się informacj±:

FacebookTwitterLinkedin