Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Trading Parametry rachunków

Parametry rachunków

Rachunek Standard

FXCM oferuje kilka rodzajów rachunków pozwalających na inwestycje na rynku Forex oraz CFDs. Najpopularniejsze są rachunki standard pozwalające korzystać za pomocą jednego loginu z:

Oto podstawowe parametry rachunków standard otwieranych w FXCM:

 • brak rekwotowań – działalność w modelu No Dealing Desk
 • brak ograniczeń w handlowaniu – możliwość zawierania transakcji bez opóźnień w każdym momencie, również w czasie publikacji ważnych danych
 • darmowe otwarcie i prowadzenie rachunku
 • handel online przez 24h/dobę, 5 dni w tygodniu
 • atrakcyjne spready o wielkości zależnej od sytuacji rynkowej
 • pipsy ułamkowe - podawanie kursów z dokładnością do pięciu, a w przypadku jena do trzech miejsc po przecinku
 • dopuszczalne stosowanie dowolnych strategii na rynku Forex, w tym skalpowania
 • dźwignia – ustawiana samodzielnie przez inwestora (100:1 lub 50:1)
 • hedging – włączany i wyłączany samodzielnie przez inwestora
 • waluta rachunku – EUR, USD, CHF, GBP, CAD, NZD, JPY
 • minimalna wpłata – 2.000 jednostek waluty
 • minimalna wielkość pojedynczej transakcji – 1 000 jednostek (mikroloty)
 • maksymalna wielkość pojedynczej transakcji – 50 mln jednostek (istnieje możliwość zawierania kolejno dowolnej ilości transakcji o wielkości 50 mln)
 • brak ograniczeń w wielkości otwartej pozycji  - wystarczy posiadać odpowiedni depozyt zabezpieczający

Uwaga!

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje w serwisie SuperFOREX.pl dotyczą rachunków standard.

Rachunek MetaTrader

Oprócz rachunków standard oferowane są rachunki Metatrader. Wykorzystują one popularną w środowisku graczy forexowych (szczególnie tworzących własne automaty, roboty,  systemy transakcyjne, automatyczne strategie inwestycyjne w formie Expert Advisors) platformę MetaTrader4 (MT4). Do tego rachunku inwestor może otrzymać darmowy VPS.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zalet i ograniczeń rachunków Metatrader.

Oferta specjalna - rachunek Active Trader

Dla inwestorów wpłacających co najmniej 50 tys. jednostek waluty (np. USD, EUR) lub zawierających średniomiesięcznie transakcje o nominale przekraczającym 10 mln jednostek waluty, FXCM oferuje zaawansowaną platformę Active Trader, umożliwiającą obserwację nie tylko najlepszych kursów, ale również głębokości rynku. Na platformie dostępne są informacje o wielkości ofert wraz z cenami ask i bid dla kilku najlepszych poziomów cenowych, co pozwala oszacować slippage przy realizacji dużych (wielomilionowych) transakcji. W przypadku zainteresowania tą ofertą prosimy o kontakt.

 

Uwaga!

Maksymalna wielkość dźwigni finansowej wynosi około 100:1 dla kont z depozytem na poziomie 1%. Pełna lista aktualnych depozytów wstępnych jest dostępna w kolumnie „DW” w oknie „Kwotowania-tabela” platformy Trading Station.

Ostrzeżenia:

 • Dźwignia może powiększać osiągane zyski. Może jednak również radykalnie pogłębiać straty.
 • Handel na rynku Forex oraz kontraktów na różnice (CFD) może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
 • FXCM nie pozwala na stosowanie arbitrażu w handlu kontraktami na różnicę (CFDs). Transakcje, które wykorzystują możliwości arbitrażu wynikające z opóźnienia kwotowa, mogą być anulowane, a FXCM zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich korekt i dostosowań na rachunku Klienta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zgodnie z regulaminem (Terms of Business) rachunki graczy wykorzystujących strategie arbitrażowe mogą być przedmiotem interwencji FXCM, która może obejmować poszerzenie spreadów na takim rachunku.

 

Meta Trader 4 w FXCM

FXCM zapewnia politykę braku rekwotowań dla par walutowych Forex oraz kontraktów na różnicę (CFDs) dotyczących indeksów giełdowych, metali oraz ropy naftowej. W pewnych okolicznościach zależnych od wielkości zlecenia, sposobu handlowania lub warunków rynkowych Klient może nie zrealizować zlecenia po zadanej cenie. W takim wypadku zlecenie zostanie zrealizowane po następnej dostępnej cenie w zakresie określonym parametrami zlecenia. Wszystkie kwotowane ceny są zależne od aktywności i warunków panujących na odpowiednich rynkach bazowych.

FXCM Meta Trader 4 pozwala na zawieranie transakcji o wartości nieprzekraczającej 50 mln jednostek waluty. Inwestorzy mają możliwość realizacji wielu zleceń o wartości 50 milionów, a co za tym idzie, otwierania pozycji o dowolnej wielkości sumarycznej.

Utrzymując depozyt na poziomie większym niż 5000 USD, można korzystać z darmowego VPS na rachunku MeteTradera.

Dodatkowy markup w wysokości 0,1 pipsa jest dodawany do spreadu w przypadku rachunków wykorzystujących platformę MetaTrader 4.

To 0,1 pipsa dodawane jest do standardowego markupu, o który FXCM powiększa spread, jakie otrzymuje od dostawców płynności (kwotowań), wśród których są globalne banki, instytucje finansowe i inni market makerzy międzybankowego rynku walutowego Forex.

FXCM udostępnia darmowe automaty (EA) zaprogramowane przez własnych informatyków. Można je pobrać z FXCM Apps Store.

 

Forex Capital Markets, Limited ("FXCM LTD") jest niezależną spółką i nie jest powiązany z MetaQuotes Software Corp.  twórcą  platformy Meta Trader 4.

 

Parametry rachunku MT4

Dostępne pary walutowe

56

Dostępne kontrakty CFD

20

Przesunięcie czasowe względem GMT

0

Domyślna wielkość transakcji

0,01 lota (mikroloty – 1000 jednostek waluty)

Dow Jones FXCM Dollar Index Basket

Tak

Rekwotowania

Brak

Ograniczenia w skalpowaniu

Brak

Domyślny rodzaj zlecenia

Wykonaj lub Anuluj (Fill or Kill, FoK)

Hedging

Tak

Zamykanie części pozycji

Tak

Definiowane maksymalne odchylenie ceny

Tak

Domyślne maksymalne odchylenie ceny

10 (1 pip)

Informacja o wysokości przyszłego rolowania

Tak – wyświetlane na platformie

Tryb realizacji zleceń

Realizacja natychmiastowa

 

Realizacja zleceń

Zlecenia otwarcia i zamknięcia pozycji, podobnie jak zlecenia take profit (realizacji zysku) są wykonywane z parametrem FoK, czyli Wykonaj lub Anuluj. Zlecenie te są realizowane tylko wtedy, gdy jest możliwość wykonania całego zlecenia po zadanej cenie. Zlecenia tego typu nie mogą być dzielone i realizowane częściowo po kilku różnych cenach.

W przypadku gdy płynność rynku nie pozwala na wykonanie całego, zlecenia zostaje ona anulowane (odrzucone).

Zlecenia stop loss oraz zlecenia wystawione w związku z wezwaniem do dopłaty depozytu nie są realizowane w reżimie FoK (Wykonaj lub Anuluj). Te typy zleceń również muszą być realizowane w całości po jednej cenie, ale w przypadku, gdy na rynku nie ma wystarczającej płynności do zrealizowania transakcji, zlecenie nie jest anulowane, tylko oczekuje na chwilę, gdy kwotowania rynkowe pozwolą na wykonanie takiego zlecenia w całości.

Wezwanie do dopłaty depozytu (Margin Call)

Polityka wezwań do dopłaty depozytu w przypadku kont MetaTrader 4 jest odmienna niż w przypadku standardowych rachunków w FXCM. W momencie gdy pojawi się wezwanie do dopłaty (wartość wolnej gotówki na rachunku spadnie do zera), otwarte pozycje będą zamykane jedna po drugiej do momentu, aż wolne środki (Free Margin) będą większe od zera. Kolejność zamykania pozycji zależy od wielkości straty, jaką dana pozycja wykazywała w momencie pojawienia się wezwania do dopłaty. Kolejno zamykane są pozycje od największej do najmniejszej straty wykazywanej w kolumnie Zysk (Profit) w momencie pojawienia się wezwania do dopłaty.

Maksymalne odchylenie ceny

Na kontach Meta Trader w FXCM wszystkie zlecenia wykonywane są w trybie natychmiastowej realizacji, czyli po aktualnej cenie rynkowej, dlatego platforma umożliwia zdefiniowanie maksymalnego odchylenia ceny (slippage), jakie jest akceptowane przez inwestora.

Parametr określający wielkość odchylania pozwala na kontrolowanie poślizgów cenowych. W czasie wystawiania zlecenia w polu z odchyleniem umieszczana jest wartość. Jest to ilość dziesiątych części pipsa, określająca maksymalny dopuszczalny poślizg cenowy (slippage) na zleceniu.

W przypadku, gdy cena rynkowa w czasie wykonywania zlecenia zmienia się niekorzystnie o większą wartość, zlecenie zostaje automatycznie anulowane i wyświetla się komunikat „Off Quotes”.

Polityka realizacji zleceń w FXCM pozwala na nieograniczone dodatnie poślizgi cenowe (Price Improvements), dlatego parametr maksymalnego dopuszczalnego odchylania ceny realizacji zlecenia nie dotyczy korzystnych zmian ceny rynkowej w czasie realizacji transakcji.

W przypadku, gdy zlecenie jest realizowane z pozytywnym poślizgiem cenowym większym niż maksymalne odchylenie, platforma MetaTrader 4 umieści w zakładce Dziennik (Journal) informację z kwotą pozytywnego slippage’u oraz numerem zlecenia.

Uwaga!

W zależności od warunków rynkowych, niskie wartości maksymalnego dopuszczalnego odchylenia ceny mogą zwiększać prawdopodobieństwo na anulowanie zlecenia z powodu przekroczenia dopuszczalnego odchylenia ceny.

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: