Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Zalety rachunku Hedging

Hedging

Co to jest hedging?

Hedging to po angielsku zabezpieczenie. Na rynkach finansowych tym terminem jest określane działanie, którego celem jest ograniczenie lub eliminacja danego rodzaju ryzyka. Najczęściej hedging dotyczy ryzyka zmiany ceny rynkowej instrumentów finansowych (akcji, towarów), ryzyka walutowego, czy ryzyka stopy procentowej.

Przykład

Jeżeli inwestor posiada portfel akcji, których z jakiegoś powodu (kwestie podatkowe, płynnościowe, czy informacyjne) nie chce sprzedawać, a spodziewa się spadków na rynku akcji, może zabezpieczyć się częściowo przed ryzykiem istotnego obniżenia wartości swojego portfela akcyjnego, kupując opcje put lub zajmując pozycję krótką na odpowiednich kontraktach terminowych. Jest to klasyczny hedging.

Co jest określane jako hedging na rynku Forex?

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój detalicznego rynku Forex. Dzięki internetowym platformom transakcyjnym udostępnianym przez forexowych brokerów niebankowych (takich jak FXCM), handlowanie na forexie stało się dostępne dla każdego inwestora gotowego zainwestować na rynku walutowym naprawdę niewielkie środki.

W środowisku detalicznych platform transakcyjnych Forex, hedgingiem jest nazywana możliwość posiadania w danym momencie, na jednym rachunku forexowym, otwartych pozycji długiej i krótkiej na jednej parze walutowej lub instrumencie typu CFD. Jest to funkcjonalność niespotykana na rynkach regulowanych (giełdach papierów wartościowych i instrumentów pochodnych).

Pozycje przeciwstawne - hedging


Ciekawostka

W połowie roku 2009 hedging na rachunkach forexowych został zakazany w USA. Jako obowiązkowy sposób rozliczania pozycji forexowych została wprowadzona zasada FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).

Rachunki forexowe otwierane za pomocą brytyjskiej spółki córki amerykańskiego brokera FXCM umożliwiają stosowanie hedgingu.  Warto jednak podkreślić, że hedging nie jest obowiązkowy i każdy Klient może w dowolnym momencie samodzielnie aktywować lub wyłączyć tę opcję na swoim forexowym rachunku rzeczywistym za pomocą serwisu MyFXCM.


 

Przykład

Każde zlecenie sprzedaży kontraktów terminowych na WIG20 powoduje w pierwszej kolejności zamknięcie pozycji długich  posiadanych na danym rachunku, a w drugiej kolejności otwarcie pozycji krótkiej. Analogicznie zlecenia kupna najpierw skutkują zamknięciem pozycji krótkiej, a następnie otwarciem pozycji długiej.

W przypadku rynku Forex i rachunku z aktywną opcją hedgingu, realizacja  zlecenia kupna (otwieranie pozycji długiej) na parze EURUSD na kwotę 10.000, następnie otwarcie pozycji krótkiej (zlecenie sprzedaży) o wartości 10.000,  spowoduje, że na rachunku forexowym będą otwarte dwie pozycje forexowe na EURUSD: długa na 10 tysięcy i krótka na 10 tysięcy. Wypadkowa (sumaryczna) pozycja jest neutralna, co oznacza, że niezależnie od zmian kwotowa pary EURUSD wynik na tych dwóch pozycjach forexowych nie ulega zmianie, gdyż zysk lub strata z pozycji krótkiej są równoważone* przez stratę lub zysk o identycznej wartości bezwzględnej na pozycji długiej.

* - nie uwzględniając codziennych rolowań obu pozycji, których kwoty będą się różnić dla pozycji krótkiej i długiej i będą w sumie stanowić koszt utrzymania pozycji przeciwstawnych przez kolejny dzień rozliczeniowy. Koszt ten będzie minimalnie obciążał neutralny wynik z tak zahedgowanych pozycji forexowych.

 

 

Pojawia się pytanie, do czego właściwie może być przydatna funkcjonalność hedgingu na rynku Forex? Odpowiedzią są opisane poniżej zalety takiego udogodnienia.

Jakie są zalety hedgingu?

Łatwiejsze zarządzanie ryzykiem każdej pozycji

Dzięki hedgingowi możemy każdej otwieranej pozycji forexowej przypisać bardzo użyteczne zlecenia ułatwiające zarządzanie ryzykiem. Chodzi o zlecenia typu Limit (take profit, profit target), które pozwalają automatycznie zamknąć daną pozycję forexową z zadanym z góry zyskiem oraz o zaawansowane zlecenia Stop. Zlecenia stop umożliwiają ograniczenie poziomu maksymalnej straty na pozycji forexowej (stop-loss), a także na automatyczne zmniejszanie potencjalnej straty lub zabezpieczania realizacji coraz większego zysku w przypadku korzystnej zmiany ceny na rynku forex (zlecenie Ruchomy Stop, trailing stop). W przypadku braku funkcjonalności hedging nie jest możliwe przypisanie tego typu zleceń do konkretnej pozycji forexowej.

Możliwość planowania realizacji wyniku podatkowego bez konieczności zmiany stosowanej strategii

W przypadku posiadania pozycji forexowej z dużym niezrealizowanym zyskiem, zamiast jej zamykania możemy otworzyć pozycję przeciwstawną. W ten sposób zabezpieczamy sobie realizację tego zysku w dogodnym momencie, ale nie zamykamy pozycji forexowej, co w przypadku rachunku w FXCM (wg indywidualnej interpretacji podatkowej) oznacza brak przychodu podatkowego w tym momencie. Jeśli takie przeciwstawne pozycje forexowe zostaną przetrzymane przez przełom roku, możliwe jest odroczenie podatku od tego zysku o rok.

Innym wykorzystaniem pozycji przeciwstawnych może być otwieranie relatywnie dużych przeciwstawnych pozycji forexowych i w zależności od potrzeb zamykanie i ponowne otwieranie jednej z pozycji: zyskownej lub stratnej. Takie działanie będzie skutkować pojawieniem się przychodu lub kosztu podatkowego.

Oczywiście tego typu operacje pozwalają tylko na przesunięcie w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego, a nie wpływają na jego wysokość!

Co istotne, należy mieć na uwadze, że utrzymywanie forexowych pozycji przeciwstawnych wiąże się z kosztami rolowania oraz kosztami dodatkowych transakcji (spreadami między kwotowanymi cenami kupna i sprzedaży).

 


Uwaga!

Powyższe przykłady nie powinny być traktowane jako porada podatkowa. Przed zastosowaniem w praktyce tego typu operacji należy skonsultować się z doradcą podatkowym lub uzyskać indywidualną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego.


 

Możliwość równoczesnego stosowania kilku strategii inwestycyjnych na jednym rachunku

Hedging pozwala na niezakłócone realizowanie na jednym rachunku forexowym kilku niezależnych strategii (np. trendfollowing i range-trading) operujących na tej samej parze walutowej czy kontrakcie CFD. Po prostu zlecenia otwarcia pozycji jednej strategii nie spowodują przypadkowego zamknięcia pozycji przeciwstawnych zajętych przez inne strategie inwestycyjne.

Ograniczenie wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego pozycje przeciwstawne na rachunku z opcją hedgingu (w stosunku do dwóch rachunków forexowych bez hedgingu)

W przypadku korzystania z kilku strategii inwestycyjnych na rynku Forex, każda z nich może być realizowana na osobnym rachunku – tak jak jest to wymagane np. dla kontraktów terminowych na WIG20. Niestety w takim wypadku musimy zapewnić odpowiedni poziom depozytu na każdym z tych kont oraz dokonywać ewentualnych przelewów między tymi rachunkami forexowymi, jeżeli jedna ze strategii zarabia, a druga traci i zaczyna brakować środków na depozyt wymagany do utrzymania lub otwarcia pozycji. W przypadku rachunku Forex z funkcją hedgingu, depozyt od pozycji przeciwstawnych jest równy depozytowi jednej z tych pozycji. W praktyce otwierając pozycję przeciwstawną żadne środki nie są blokowane pod depozyt zabezpieczający. Oznacza to nawet o połowę mniejszy wymagany depozyt do realizacji dwóch strategii. A jako, że gramy na jednym rachunku forexowym, nie ma ryzyka, że któraś strategia będzie miała nadmiar wolnych środków, a innej będzie brakowało gotówki, aby zająć lub utrzymać wymaganą pozycje na rynku forex.

Korzyść psychologiczna związana z zaangażowaniem emocjonalnym w pozycje przeciwstawne

Ludzki umysł często traktuje inaczej posiadanie pozycji przeciwstawnych, niż nie posiadanie żadnej pozycji na rynku forex. Mimo tego, że z dokładnością do minimalnych kosztów rolowania, obie wcześniej wspomniane sytuacje są identyczne z finansowego punktu widzenia (niezależnie od zmian kwotowań na rynku Forex, wartość rachunku nie ulega zmianie), jednak inwestor czuje się bardziej zaangażowany mając otwarte dwie, znoszące się pozycje forexowe. Jego uwaga jest bardziej skupiona i taki gracz łatwiej i skuteczniej może podjąć decyzję o zamknięciu posiadanej pozycji krótkiej lub długiej, czyli de facto o otwarciu odpowiednio pozycji długiej lub krótkiej.

 


Uwaga!

Należy pamiętać, że przy aktywnej opcji hedgingu na rachunku forexowym, zlecenie kupna lub sprzedaży otwiera pozycję długą lub krótką, a nie powoduje zamknięcia posiadanej pozycji przeciwstawnej, odpowiednio krótkiej lub długiej.

Ma to szczególne znaczenie przy szybkim zawieraniu transakcji forexowych w modelu pojedynczego lub podwójnego kliknięcia (tryb One-Click oraz tryb Double-Click), kiedy po decyzji o złożeniu zlecenia i kliknięciu w wybrane kwotowanie, nie ma już kroku weryfikacji składanej dyspozycji.

Dlatego w przypadku stosowania aktywnych strategii, wymagających od inwestora samodzielnego zamykania pozycji jak np. w niektórych metodach skalpowania, zdecydowanie sugerujemy wyłączenie opcji hedgingu za pomocą serwisu MyFXCM.


 

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: