Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Zalety rachunku Podręcznik

Podręcznik użytkownika forexowej platformy FXCM Trading Station

1 Kluczowe zalety platformy transakcyjnej • Podręcznik • SuperFOREX.pl
2 Menu główne • Podręcznik • SuperFOREX.pl
3 Kwotowania zaawansowane • Podręcznik • SuperFOREX.pl
4 Kwotowania-tabela • Podręcznik • SuperFOREX.pl
5 Otwarcie pozycji po aktualnej cenie rynkowej • Podręcznik • SuperFOREX.pl
6 Inne sposoby otwierania pozycji po cenie rynkowej • Podręcznik • SuperFOREX.pl
7 Zamykanie otwartych pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
8 Inne sposoby zamykania otwartej pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
9 Tryb zawierania transakcji – Pojedyncze/Podwójne kliknięcie • Podręcznik • SuperFOREX.pl
10 Tworzenie zleceń otwarcia pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
11 Modyfikacja zleceń otwarcia pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
12 Odwoływanie zleceń otwarcia pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
13 Zlecenia OCO • Podręcznik • SuperFOREX.pl
14 Dodawanie zleceń Stop i Limit do otwartych pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
15 Inne sposoby wystawiania zleceń Stop lub Limit • Podręcznik • SuperFOREX.pl
16 Modyfikacja zleceń Stop lub Limit • Podręcznik • SuperFOREX.pl
17 Dodawanie zleceń Stop i Limit do zleceń otwarcia pozycji • Podręcznik • SuperFOREX.pl
18 Ruchomy Stop • Podręcznik • SuperFOREX.pl
19 Hedging • Podręcznik • SuperFOREX.pl
20 Zlecenia „Po cenie rynkowej” • Podręcznik • SuperFOREX.pl
21 Zlecenia rynkowe „Z zakresem ceny” • Podręcznik • SuperFOREX.pl
22 Duże wielkości zleceń i ich częściowe realizacje
23 Częściowe realizacje zleceń - Pytania i Odpowiedzi
24 Okno „Rachunki”
25 Okno wielu rachunków
26 Okno „Podsumowanie”
27 Depozyt i dźwignia
28 Rolowanie
29 Raporty
30 Personalizacja Platformy Transakcyjnej
31 Instrukcja użytkownika Marketscope
32 Jak tworzyć wykres
33 Funkcjonalności wykresu
34 Tworzenie zleceń bezpośrednio z wykresu
35 Modyfikacja i usuwanie zleceń otwarcia pozycji
36 Dodawanie zleceń Stop/Limit do zleceń otwarcia pozycji
37 Dodawanie zleceń Stop/Limit do otwartych pozycji
38 Modyfikacja zleceń Stop/Limit
39 Zamykanie otwartych pozycji z wykresu
40 Stosowanie wskaźników analizy technicznej oraz elementów na wykresie

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin