Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Zalety rachunku Podręcznik Ruchomy Stop • Podręcznik • SuperFOREX.pl

Ruchomy Stop (trailing stop)

Zlecenia typu Stop i Stop Ruchomy to bardzo dobre narzędzie dla zarządzania ryzykiem na twoim rachunku forexowym, poprzez ochronę przed nadmiernym stratą kapitału.

Zlecenie Stop automatycznie zamyka twoją całą pozycję forexową po cenie rynkowej, kiedy sprecyzowany kurs zostanie osiągnięty przez rynek forex. Zlecenie Stop może być ustawione tylko po kursie mniej korzystnym niż aktualny rynkowy.

Przykład:

Jeżeli otworzyłeś pozycję Kupuj na EUR/USD po kursie 1,3950 i chcesz ją zamknąć, jeżeli kurs na rynku forex zmieni się o 100 pipsów na twoją niekorzyść, ustawisz zlecenie Stop na poziomie 1,3850. Jeżeli otworzyłeś krótką pozycję forexową po tym samym kursie, wtedy ustawisz zlecenie Stop na poziomie 1,4050.

Kiedy zlecenie Stop zostało już wystawione, w kolumnie Stop w „Otwartych Pozycjach” będziesz widzieć ustawiony kurs realizacji tego zlecenia (jak poniżej - jeżeli kurs rynkowy podświetlonego waloru osiągnie wartość 1,01170, wtedy cała pozycja forexowa zostanie automatycznie zamknięta ze stratą).

Zlecenie Stop na liście otwartych pozycji

 

 

Ruchomy Stop

Dodawanie ruchomego Stopa (stałego lub dynamicznego)Funkcja ruchomego stopu pozwala klientowi ustawić zlecenie Stop, którego kurs automatycznie będzie przesuwać się zgodnie ze zmianą ceny rynkowej, jeżeli rynek forex podąża w korzystnym do zajętej pozycji kierunku. Ruchomy Stop pozwala na zamknięcie pozycji forexowej ze zwiększonym zyskiem (lub zmniejszoną stratą). Należy jednak pamiętać, że ta funkcja nie chroni całkowicie przed ewentualnością straty.

Stop Ruchomy jest specyficznym rodzajem zlecenia Stop, a więc aby była możliwość aktywacji funkcji Stop Ruchomy, musisz najpierw wystawić zlecenie Stop (krok 1 na rysunku). Będzie to kurs początkowy, od którego będzie się zaczynać „ruch” stopu.

Aby zlecenie Stop stało się Stopem Ruchomym, ustaw parametr „Ruchomy” na pozycję „Dynamiczny” lub „Stały” (krok 2 na rysunku).

Jeżeli wybrałeś opcję „Dynamiczny”, wtedy kurs Stopu będzie przesuwać się w kierunku zgodnym z zajętą pozycją, nawet przy najmniejszej korzystnej zmianie kursu na rynku forex (o 0,1 pipsa).

Jeżeli wybrałeś opcję „Stały”, wtedy kurs Stopu będzie przesuwał się skokowo po korzystnej zmianie ceny na rynku forex o definiowaną przez użytkownika ilość pipsów (co najmniej 10 pipsów).

Po aktywacji Stopu Ruchomego, po każdej korzystnej zmianie kursu na rynku forex, kurs zlecenia Stop przesunie się w tym samym kierunku. Zatem, kiedy zajmujesz długą pozycję, twój Stop będzie przesuwał się w górę (jeżeli kurs na rynku forex wzrasta), a kiedy zajmujesz krótka pozycję, twój stop będzie przesuwał się w dół (jeżeli cena na rynku forex maleje).

Przykład: Zająłeś długą pozycję (Kupno) na parze walutowej EUR/USD po kursie 1,3950 i ustawiasz zlecenie stop 100 pipsów poniżej otwarcia czyli 1,3850 i aktywujesz “Stop ruchomy”.

Kurs EUR/USD na rynku forex następnie wzrósł o 110 pipsów do 1,4060, co spowodowało przesunięcie stopu o taką samą wielkość do kursu 1,3960. Stop będzie kontynuował przesuwanie, jeżeli kurs EUR/USD na rynku forex nadal będzie wzrastał. Jeżeli kurs zacznie spadać, stop pozostanie na wielkości 1,3960. Jeżeli kurs rynkowy spadnie do 1,3960 pozycja forexowa zostanie automatycznie zamknięta z zyskiem w wysokości 10 pipsów.

 

Podsumowanie: Chociaż funkcja Ruchomy stop nie uchroni Cię całkowicie przed ewentualnością straty, to jednak jest to dobre narzędzie do ochrony wypracowanych zysków, pozwalające na zamknięcie pozycji ze zwiększonym zyskiem lub zmniejszoną stratą.

 

Ważne: Zwróć uwagę na prawidłowe ustawianie poziomów Zleceń Stop.

 

Wróć do spisu treści

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin