Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Zalety rachunku Szybkość handlu

Szybkość handlu

FXCM - idealne rozwiązanie dla aktywnych graczy

Forex to rynek, na którym statystyczny inwestor dokonuje największej ilości transakcji, natomiast czas posiadania otwartej pozycji jest najkrótszy. Na rynku walutowym handluje się zdecydowanie więcej i szybciej niż na rynkach akcji czy obligacji. Wynika to przede wszystkim z:

  • dużej dźwigni, która jest dostępna dla inwestorów indywidualnych (w FXCM jest to 100:1),
  • nieograniczanej możliwości zajmowania pozycji krótkich i długich (na rynkach regulowanych często spotyka się ograniczenia w grze na spadki),
  • dużej zmienności cen,
  • niskich kosztów transakcyjnych,
  • szybkości i łatwości zawierania transakcji dzięki platformom internetowym.

Duża aktywność inwestorów forexowych powoduje, że bardzo ważne jest, aby broker ułatwiał sprawne handlowanie na rynku walutowym. Takim podmiotem jest właśnie FXCM.

Skorzystanie z oferty FXCM rozważyć powinni szczególnie profesjonalni gracze poważnie traktujący inwestowanie na forexie, zajmujący duże pozycje oraz stosujący aktywne sposoby gry, które często nie są mile widziane przez brokerów forexowych działających w modelu z dealing deskiem.

Oto kilka argumentów przemawiających za wyborem rachunku w FXCM:

 

Tryb One-Click - najszybsze zawieranie transakcji

 

Tryby zawierania transakcji

Platformy Trading Station umożliwiają wybór sposobu zawierania transakcji forexowych. Do wyboru są trzy tryby:

  • Tryb kliknij i potwierdź (Click and Confirm) – dwuetapowy tryb składania zleceń forexowych. Pozwala inwestorowi na sprawdzenie poprawności zlecenia przed jego zatwierdzeniem. Podstawowa zaleta tego trybu to zabezpieczenie przez przypadkowym zawarciem transakcji.
  • Tryb pojedynczego kliknięcia (One-Click) – pozwala na składanie zleceń forexowych za pomocą pojedynczego kliknięcia myszą na wybrane kwotowanie rynkowe. To idealne rozwiązanie dla graczy forexowych stosujących skalpowanie rynku. Ten tryb pozwala graczom na błyskawiczne otwieranie i zamykanie pozycji na rynku walutowym Forex oraz na rynku kontraktów na różnicę CFDs.
  • Tryb podwójnego kliknięcia (Double-Click) – to złoty środek pomiędzy szybkością trybu One click i pewnością trybu Kliknij i potwierdź. W trybie podwójnego kliknięcia inwestorzy forexowi mogą bardzo szybko składać zlecenia, a konieczność dwukrotnego kliknięcia na wybranym kwotowaniu minimalizuje ryzyko przypadkowego zawarcia transakcji.

Uwaga!

Tryb pojedynczego i podwójnego kliknięcia jest przeznaczony dla inwestorów forexowych, którym zależy na jak najszybszym reagowaniu na zmiany sytuacji rynkowej.

Tryb pojedynczego kliknięcia - One Click

 

Dzięki trybowi One-Click połączonemu z działaniem w modelu NDD, inwestor ma pewność, że od zawarcia transakcji forexowej dzieli go tylko jedno kliknięcie myszą.

Forexowa platforma transakcyjna Trading Station posiada domyślnie ustawiony 2-etapowy tryb wystawiania zleceń rynkowych, który minimalizuje ryzyko przypadkowego zawierania transakcji.

 

Tryb podwójnego kliknięcia - Double Click

O aktualnie ustawionym trybie informuje dodatkowe oznaczenie w okienku kwotowania waloru. Kiedy wybrano domyślny tryb „Kliknij i potwierdź”, okienko kwotowania waloru nie posiada żadnego dodatkowego oznaczenia.

W przypadku trybu One-Click jest to czerwona jedynka, a w przypadku trybu Double-Click niebieska dwójka.

 

 

Tryb pojedynczego kliknięcia lub podwójnego kliknięcia

 

Tryb zawierania transakcji

Parametry zleceń

 

Po aktywacji trybu pojedynczego lub podwójnego kliknięcia w oknie „Trybu zawierania transakcji” należy zdefiniować domyślne parametry składanego zlecenia rynkowego, tj.:

 

  • warunki dodatkowe zlecenia: „Do odwołania”, „WiA” lub „WuA”,

 

  • istnieje również możliwość automatycznej aktywacji zleceń Stop/Limit i Stop Ruchomy do wszystkich otwieranych tą metodą pozycji forexowych. Kurs realizacji Stopu lub Limitu jest tu definiowany za pomocą oddalenia (w pipsach) od kursu otwarcia pozycji.

 

Otwieranie pozycji

 

Otwarcie pozycji po cenie rynkowej odbywa się bez opóźnień i dodatkowych potwierdzeń za pomocą pojedynczego lub podwójnego kliknięcia lewym klawiszem myszy na komórkę kursu Kupuj lub Sprzedaj.

 

Zamykanie pozycji

Wybór wielkości zlecenia

 

Zamknięcie otwartej pozycji forexowej przy wykorzystaniu trybu pojedynczego/podwójnego kliknięcia następuje po kliknięciu lewym klawiszem bezpośrednio na komórkę kursu Zamknij w wierszu otwartej pozycji, która ma być zamknięta. Nie ma potrzeby dodatkowego potwierdzania tej operacji.

 

Wybór wielkości zlecenia

 

Wielkość zlecenia forexowego (w tys.) jest widoczna w dolnej części panelu kwotowania pomiędzy kursami kupna i sprzedaży każdej pary walutowej.

Domyślna wielkość zlecenia forexowego to 1 tys. jednostek waluty bazowej (dla rachunków Standard).

Aby zmienić wielkość zlecenia forexowego w trybie pojedynczego lub podwójnego kliknięcia, należy wybrać pożądaną liczbę z rozwijanej listy. Wybór opcji „Inne” umożliwi ręczne wpisanie dowolnej liczby.

 

Uwaga!

Jeżeli handel jest dokonywany w trybie domyślnym (2-stopniowym), okienko wyboru wielkości zlecenia jest zablokowane do edycji, a zmiana tego parametru jest możliwa tylko w oknie tworzenia zleceń rynkowych.

Skalpowanie bez ograniczeń

FXCM działa w modelu No Dealing Desk, co oznacza, że zlecenia Klientów są przekazywane na rynek międzybankowy i broker forexowy nie jest drugą strona transakcji. Z tego powodu FXCM nie jest zainteresowany ograniczaniem ilości i wielkości transakcji forexowych zawieranych przez jego Klientów. Wręcz przeciwnie, im więcej transakcji forexowych zawierają inwestorzy, tym większy jest przychód brokera, dlatego FXCM udostępnia bardzo szeroki zestaw narzędzi wspomagających inwestorów forexowych (strategie inwestycyjne, serwis DaliyFX, dodatkowe narzędzia do pobrania), a także pozwala na stosowanie dowolnych strategii inwestowania na Forexie. Co ważne, bez ograniczeń można stosować nawet strategie skalpowania rynku forex, co często jest utrudnione lub wręcz zabronione u innych brokerów forexowych.

Tu można dowiedzieć się więcej o skalpowaniu rynku forex i CFD.

Handel bezpośrednio z wykresów

Doświadczeni inwestorzy najczęściej posługują się własnymi strategiami inwestycyjnymi oraz technikami analitycznymi. Przeważnie opierają się one na analizie wykresów ceny, wskaźników oraz rozpoznawaniu formacji technicznych. Jednym słowem, to wykres pary walutowej jest podstawowym materiałem do bieżącej analizy rynku forex. W przypadku platform Trading Station istnieje możliwość błyskawicznego zawierania transakcji, modyfikowania zleceń otwarcia pozycji, stop oraz limit, a także zamykania posiadanych pozycji bezpośrednio z wykresu. W przypadku trybu pojedynczego kliknięcia (One-click) wystarczy tylko kliknąć w odpowiednie miejsce wykresu – to naprawdę ułatwia inwestowanie.

Tu można dowiedzieć się więcej o handlowaniu bezpośrednio z wykresów.

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: